torsdag 2 mars 2017

Är det detta som vi kristna skall syssla med?

Bör eller ska vi som är kristna syssla och lägga ned dyrbar tid till att på olika sätt förkovra oss i konspirationsidéer?
Och om vi nu skall göra det, till vilken nytta i så fall?
För visst kan det kännas både spännande och kittlande på samma gång när man läser artiklar om politiska agendor som inte tål dagens ljus, eller avslöjanden om journalister där allt deras arbete går ut på att föra sina godtrogna läsare bakom ljuset, vem minns t.ex inte som den gången Aftonbladet hade lejt några nazister och som hotfullt stod utanför nåns hus, allt enbart för att egen vinnings skull få sälja så mycket lösnummer  som möjligt, och säljer det gör dom.
Men återigen, är det detta som vi kristna skall syssla och hålla på med?

onsdag 15 februari 2017

Om efterföljelse


Lärjungens måttstock för sitt handlande skall inte grunda sig på hur människor behandlar honom, utan på hur Jesus behandlar honom. - Dietrich Bonhoeffer

tisdag 14 februari 2017

Tidens tecken

Teddy Donobauer, skriver några väl valda ord om samtiden och om avfallet som nu har nått proportioner av en sådan art att man knappt tror det är sant..

Ett tydligt tecken på att vi närmar oss tidens slut är de allt intensivare anfallen mot det vi kallar    "Den heliga skrift". För att försvara all samtidens ohelighet och perversion måste det heliga med nödvändighet dras ner i dyn och dess helighet besudlas med helighetens motsats.http://teddydonobauer.blogspot.se/2017/01/pa-tapeten-adam-och-eva.html

Själv har jag häpnat över den respektlöshet som idag har velat behaga infinna sig på teologiska högskolor och  hos teologer för vad dom vill beteckna vad som inte bör anses vara Guds ord utan helt avskrivas som om det gällde mytologi och som man därför enligt dessa skall förhålla oss till på det viset.

fredag 10 februari 2017

Den apostoliska tronsbekännelsen - Viktig att känna till

(1) Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.
(2) Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige Ande,
född av jungfru Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma levande och döda.
(3) Vi tror ock på den helige Ande,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas samfund,
syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse
och ett evigt liv.